Yên Mô: Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả khá

347

Tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện Yên Mô trong quý I/2019 đạt 73 tỷ 918 triệu đồng, đạt 93,1% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác được 17 tỷ 135 triệu đồng, đạt 38,6% dự toán; thu tiền sử dụng đất trên 56 tỷ 783 triệu đồng, đạt 162,2% dự toán. Yên Mô được đánh giá là một trong những đơn vị sẽ sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh giao.

Công ty TNHH giày Athena Việt Nam (xã Yên Lâm, Yên Mô) đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Yên Mô, để đạt được kết quả thu đó, ngay từ những ngày đầu năm 2019, huyện Yên Mô đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thu thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn.

Thực hiện giao dự toán thu ngân sách sớm, sát với tình hình thực tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật và nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở sự chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn đã tập trung khai thác, quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu, phát huy tối đa nội lực của địa phương, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh trên địa bàn vào ngân sách Nhà nước.

Chi cục Thuế đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phân tích, theo dõi, đánh giá, quản lý chặt chẽ các khoản thu và có những giải pháp cụ thể cho từng sắc thuế, từng khoản thu; tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Xác định thu thuế môn bài là một trong những nhiệm vụ thu quan trọng, tạo tiền đề và động lực để hoàn thành tốt các khoản thu khác trong năm, Chi cục Thuế Yên Mô đã quyết liệt triển khai và hoàn thành xuất sắc ngay từ những ngày đầu năm. Chi cục đã lập kế hoạch, tổ chức điều tra lại quy mô kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm cơ sở điều chỉnh mức thu lệ phí môn bài, mức thuế khoán đúng chính sách quy định.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh về quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế để người nộp thuế hiểu và thực hiện. Với những giải pháp quyết liệt trong công tác thu nên chỉ trong những ngày đầu tiên của năm 2019 Chi cục đã hoàn thành thu lệ phí môn bài cả năm. Yên Mô cũng là điểm sáng của tỉnh có nhiều năm liên tục hoàn thành sớm thu lệ phí môn bài và được Cục Thuế tỉnh khen thưởng.

Đối với các khoản thu tiền sử dụng đất, Chi cục đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, giúp đỡ các xã, thị trấn triển khai xây dựng phương án đấu giá và tổ chức đấu giá giá trị quyền sử dụng đất nhanh, gọn, đúng quy chế; thu hồi tiền đặt cọc đối với cá nhân đấu giá quyền sử dụng đất đã quá hạn nộp theo thông báo, thu hồi đất đối với hộ gia đình được giao đất, chuyển mục đích…không còn nhu cầu sử dụng và chây ỳ nợ đọng. Do vậy, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt cao, quý I toàn huyện đã đạt 56 tỷ 783 triệu đồng, đạt 162,2% dự toán.

Chi cục Thuế cũng thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Thực hiện phân tích thông tin, phân loại nợ thuế, nhắc nhở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các dự án xây dựng, Kho bạc Nhà nước, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện để thu các khoản nợ của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản khi được thanh toán giải ngân bằng vốn ngân sách. áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với những doanh nghiệp có số tiền nợ thuế nợ trên 90 ngày theo đúng hướng dẫn của Luật Quản lý Thuế, các văn bản hướng dẫn và quy trình quản lý nợ, quy trình cưỡng chế nợ thuế.

Thực hiện công khai người nộp thuế cố tình nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đài truyền thanh và tại trụ sở làm việc của cơ quan thuế.

Cùng với công tác quản lý các nguồn thu, quản lý nợ thuế và chống thất thu ngân sách, Chi cục Thuế huyện đã tích cực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp giảm thời gian, chi phí và tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân khi làm thủ tục về thuế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người nộp thuế.

Hiện, Yên Mô là một trong những địa phương trong tỉnh luôn duy trì tốt việc khai thuế, nộp thuế điện tử với tỷ lệ kê khai thuế qua mạng đạt 99,5%, nộp thuế điện tử đạt 100%, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử. Chi cục đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thuế bằng nhiều hình thức để người nộp thuế và toàn thể nhân dân nắm được chủ trương, chính sách thuế, chủ động thực hiện và giám sát thực hiện.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ người nộp thuế với 83 lượt người nộp thuế được hỗ trợ trực tiếp và 105 lượt hỗ trợ bằng điện thoại.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2019 đạt và vượt từ 5% trở lên so với dự toán pháp lệnh; phấn đấu 100% các đội thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới Chi cục Thuế huyện Yên Mô tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan rà soát các nguồn thu, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước; tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thuế; cải cách hành chính thuế, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Giáng Hương ( theo báo Ninh Bình)