Ban Dân vận Tỉnh ủy sơ kết công tác dân vận quý I

239

Chiều 29/3, tại huyện Yên Khánh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý I, công tác dân vận của cấp ủy Đảng, của các cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành tổ chức hoạt động mừng đảng mừng xuân, phát triển kinh tế xã hội, quảng bá du lịch, thu hút vốn đầu tư, quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo; triển khai kế hoạch về tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, triển khai chủ đề công tác năm 2019…

Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi, thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội…

Về công tác tôn giáo, dân tộc, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo cho các hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường, trật tự, an toàn và tuân thủ pháp luật; thực hiện các chính sách đặc thù, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quý I, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận các huyện, thành ủy làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều nội dung quan trọng như: tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; thông tri lãnh đạo thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019; tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về hoạt động của các hội quần chúng; chỉ đạo Đại hội MTTQ, Đại hội Hội LHTN, Đại hội khuyến học cấp cơ sở… Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Nhiệm vụ công tác dân vận Quý II sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu: tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận liên quan đến công tác dân vận; tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình và các ngày lễ lớn của dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm dân vận chính quyền 2019;

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện các nội dung của phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2018-2020; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; đổi mới phương pháp nắm tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội thông qua mạng xã hội…

Đào Duy- Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)