Bế giảng lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung, khóa 2017- 2019

774

Sáng 20/5, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2017-2019.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Tiến sĩ Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS, TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo lớp học. Cùng dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành liên quan và 89 học viên lớp học.

Sau gần 2 năm học tập, đến nay lớp học đã hoàn thành chương trình của toàn khóa. Trong quá trình học tập, các học viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên, có lối sống trong sáng, lành mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của Học viện; luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Có 8 học viên làm đề án tốt nghiệp, 81 học viên dự thi tốt nghiệp. Kết quả: 100% học viên đạt kết quả rèn luyện xuất sắc, 3 học viên kết quả học tập loại giỏi (chiếm tỷ lệ 3,37%), 72 học viên xếp loại khá (chiếm tỷ lệ 80,9%), không có học viên xếp loại trung bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng khẳng định: Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch cán bộ, gắn đào tạo chuyên môn với đào tạo lý luận chính trị, gắn bồi dưỡng nghiệp vụ với rèn luyện năng lực thực tiễn, qua đó trình độ cán bộ đã được nâng lên rõ rệt, phát huy tốt trong hoạt động thực tiễn. 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu lại lễ bế giảng.

Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I mở 12 khóa (trong đó 01 khóa cử nhân và 11 khóa Cao cấp lý luận chính trị) với tổng số 1.353 cán bộ. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, Ninh Bình đã có được đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Chúc mừng những thành tích đã đạt được của các đồng chí học viên lớp CCLLCT, khóa 2017-2019, đồng chí đề nghị mỗi đồng chí học viên phải là một nhân tố thực sự tự giác, tích cực trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

Thường xuyên trau dồi, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đồng thời không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý và tổ chức công tác, gắn lý luận với thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia luận giải những vấn đề mới, vấn đề khó mà thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực I đã giúp đỡ tỉnh Ninh Bình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Học viện nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Học viện Chính trị khu vực I đã khen thưởng cho 3 học viên có kết quả học tập xếp loại giỏi và rèn luyện xếp loại xuất sắc; Ban chỉ đạo lớp học đã khen thưởng 8 học viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và các hoạt động chung của lớp.

Mai Lan – Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)