Học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị (Khóa XII)

246

Sáng ngày 19/4, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, 30, 33 và 35 của Bộ Chính trị (Khóa XII) cho các đồng chí là cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, chi bộ Phòng An ninh kinh tế và đảng viên các chi bộ khối Tham mưu – Xây dựng lực lượng – Hậu cần, Công an tỉnh.

Một số hình ảnh quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 29, 30 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng Quốc gia; Nghị quyết số 33 về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia và Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thông qua học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII), đảng viên trong Đảng bộ đã hiểu, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia, từ đó góp phần tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích Quốc gia.

Sau hội nghị, các đảng bộ, chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, CBCS và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, đảm bảo cụ thể, nghiêm túc, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình./.

Tố Uyên – Quốc Huy ( theo báo Ninh Bình)