Khó khăn và giải pháp thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn ở Ninh Bình

351

Tập hợp đoàn viên thanh niên là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn.

Tuy nhiên, Đoàn viên thanh niên tại các cơ sở Đoàn ở Ninh Bình phần lớn đi làm ăn xa, việc tập hợp thanh niên gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh cần có những giải pháp cụ thể, có những cách làm hay để thu hút thanh niên đến gần hơn với các cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư.

Thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhằm thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp tham gia

Theo thống kê của Tỉnh đoàn Ninh Bình, đến hết năm 2018, toàn tỉnh có trên 61.800 đoàn viên thanh niên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trên 69%. Hiện việc tập hợp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại các địa phương tham gia vào tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đang gặp không ít khó khăn.

Nhiều thanh niên làm việc tại các công ty; các khu, cụm công nghiệp không có thời gian về địa phương sinh hoạt đoàn; việc tập hợp học sinh, sinh viên tại các xã tham gia sinh hoạt thường xuyên cũng rất khó, hầu như chỉ tập hợp vào các dịp lễ, Tết, nghỉ hè. Chi đoàn ít ĐVTN nên việc tổ chức các hoạt động phong trào, duy trì sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đoàn cũng gặp nhiều khó khăn và diễn ra phổ biến tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng và khó khăn trong việc thu hút đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Đối với Đoàn cơ sở do nhiều thanh niên đi làm tại công ty, khu công nghiệp, để thu hút thanh niên tham gia đã tiến hành tổ chức các hoạt động phong trào vào ngày Chủ nhật, hay tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn tại địa bàn khu dân cư, Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn chỉ đạo đoàn các xã, phường, thị trấn tiến hành khảo sát nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên. Trên cơ sở đó, các buổi sinh hoạt được triển khai theo từng chủ đề khác nhau.

Cùng với đó, để phong trào đoàn trên địa bàn dân cư thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia, đoàn thanh niên các xã, thị trấn còn phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể, tín chấp với ngân hàng CSXH để hỗ trợ đoàn viên khó khăn về vốn được vay để đầu tư phát triển kinh tế làm giàu ngay tại quê hương không phải đi làm ăn xa; vận động thanh niên tham gia mô hình liên kết trong nuôi trồng thủy sản, liên kết trong trồng cây vụ đông,

Đoàn thanh niên xã Yên Thành, huyện Yên Mô thành lập Tổ hợp tác thanh niên nhằm thu hút thanh niên tham gia phát triển kinh tế ngay tại quê hương

Để thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình triển khai giải pháp đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư; phân công cán bộ đoàn các cấp xuống dự, hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn cũng như các hoạt động của các đơn vị.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 và kế hoạch số 50 ngày 13/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2020”.

Trong năm 2017, 2018 đã vận động thành lập được 36 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên đang sản xuất kinh doanh tại các công ty, doanh nghiệp.

Xác định ở đâu thanh niên cần học nghề, việc làm, vốn làm ăn, kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên…. thì Đoàn phải thể hiện vai trò nòng cốt, đáp ứng nhu cầu chính đáng cho thanh niên để đoàn viên thanh niên yên tâm gắn bó, tham gia hoạt động đoàn. Đây là giải pháp quan trọng của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, phát huy tính xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Trần Huyền (nbtv.vn)