Công tác thi đua khen thưởng Cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có nhiều đổi mới, sáng tạo

311

Ngày 20-3, tại tỉnh Hà Nam, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa chúc mừng tỉnh Hải Dương (đơn vị cụm trưởng năm 2019) và Hưng Yên, Quảng Ninh (đơn vị cụm phó năm 2019).

Phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực.

Phong trào thi đua của các tỉnh đã trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình xét, chấm điểm thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Ninh; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Hải Dương đã được suy tôn là đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua năm 2019.

Theo hanoimoi.com.vn