Cục Thuế Ninh Bình tích cực hỗ trợ quyết toán thuế năm 2018

293

(TBTCO) – Từ ngày 4/3/2019 đến ngày 1/4/2019, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2018” .

Cơ quan thuế hỗ trợ người nộp thuế với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ảnh: Mạnh Huy

Theo ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, thông lệ, hàng năm cơ quan thuế đều tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế (QTT) nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách thuế nói chung và trong thực hiện QTT nói riêng.

Trong tháng QTT lần này, cơ quan thuế các cấp ở Ninh Bình sẽ tổ chức những hoạt động thiết thực và phong phú như: tập trung đăng tải thường xuyên, đầy đủ, chi tiết các nội dung phục vụ QTT, các thông tin triển khai QTT để các tổ chức, cá nhân dễ dàng truy cập và thực hiện đúng quy định trên website của cục thuế.

Cũng theo ông Khánh, chương trình hỗ trợ sẽ kéo dài từ ngày 4/3/2019 đến ngày 1/4/2019, với các hình thức: tuyên truyền hỗ trợ qua địa chỉ email của người nộp thuế (NNT); tuyên truyền, hỗ trợ qua các lớp tập huấn; tuyên truyền, hỗ trợ qua các lớp tập huấn.

Cụ thể, các nội dung chính sách, hướng dẫn NNT thực hiện QTT, cơ quan thuế ở Ninh Bình sẽ tổng hợp, biên tập ngắn gọn, dễ hiểu và cung cấp cho người nộp thuế qua địa chỉ email đăng ký kết nối với cơ quan thuế.

Cục thuế yêu cầu các chi cục thuế nắm bắt nhu cầu cần được hỗ trợ quyết toán thuế của NNT do đơn vị mình quản lý để tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn, đối thoại giải đáp vướng mắc miễn phí cho NNT. Riêng tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, dự kiến từ ngày 15/3/2019 đến ngày 21/3/2019 sẽ tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại cho NNT do cục thuế quản lý.

Cũng trong khoảng thời gian này,  bộ phận “một cửa” của Văn phòng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình và 8 chi cục thuế huyện, thành phố thường ngày hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế trực tiếp cho NNT.

Với “Tháng đồng hành cùng NNT”, ngoài bộ phận hỗ trợ như thường lệ còn tăng cường thêm bộ phận hỗ trợ chính sách thuế, kê khai thuế, tin học; hỗ trợ bổ sung thêm máy tính nối mạng internet, cài đặt ứng dụng để phục vụ các tổ chức, cá nhân, NNT.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, thông lệ, hàng năm cơ quan thuế đều tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế (QTT) nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách thuế nói chung và trong thực hiện QTT nói riêng.

Trong tháng QTT lần này, cơ quan thuế các cấp ở Ninh Bình sẽ tổ chức những hoạt động thiết thực và phong phú như: tập trung đăng tải thường xuyên, đầy đủ, chi tiết các nội dung phục vụ QTT, các thông tin triển khai QTT để các tổ chức, cá nhân dễ dàng truy cập và thực hiện đúng quy định trên website của cục thuế.

Cũng theo ông Khánh, chương trình hỗ trợ sẽ kéo dài từ ngày 4/3/2019 đến ngày 1/4/2019, với các hình thức: tuyên truyền hỗ trợ qua địa chỉ email của người nộp thuế (NNT); tuyên truyền, hỗ trợ qua các lớp tập huấn; tuyên truyền, hỗ trợ qua các lớp tập huấn.

Cụ thể, các nội dung chính sách, hướng dẫn NNT thực hiện QTT, cơ quan thuế ở Ninh Bình sẽ tổng hợp, biên tập ngắn gọn, dễ hiểu và cung cấp cho người nộp thuế qua địa chỉ email đăng ký kết nối với cơ quan thuế.

Cục thuế yêu cầu các chi cục thuế nắm bắt nhu cầu cần được hỗ trợ quyết toán thuế của NNT do đơn vị mình quản lý để tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn, đối thoại giải đáp vướng mắc miễn phí cho NNT. Riêng tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, dự kiến từ ngày 15/3/2019 đến ngày 21/3/2019 sẽ tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại cho NNT do cục thuế quản lý.

Cũng trong khoảng thời gian này,  bộ phận “một cửa” của Văn phòng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình và 8 chi cục thuế huyện, thành phố thường ngày hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế trực tiếp cho NNT.

Với “Tháng đồng hành cùng NNT”, ngoài bộ phận hỗ trợ như thường lệ còn tăng cường thêm bộ phận hỗ trợ chính sách thuế, kê khai thuế, tin học; hỗ trợ bổ sung thêm máy tính nối mạng internet, cài đặt ứng dụng để phục vụ các tổ chức, cá nhân, NNT.

Danh sách số điện thoại hỗ trợ NNT của các cơ quan thuế ở Ninh Bình xem tại đây.

Đức Minh – Mạnh Huy ( theo thoibaotaichinhvietnam.vn)