ĐHĐCĐ Phân lân Ninh Bình năm 2019: Ước lợi nhuận đạt 25 tỷ đồng

316

Mới đây, tại Ninh Bình, công ty Cổ phân Phân lân Ninh Bình (Niferco, mã CK: NFC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với sự tham dự của 203 cổ đông, sở hữu 14,71 triệu cổ phần – tương ứng 95,35% vốn điều lệ.

CTCP Phân lân Ninh Bình dự kiến lợi nhuận năm 2019 đạt 25 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2018, nhờ diễn biến tích cực của thị trường chung và sự hỗ trợ của tập đoàn Hoá chất Việt Nam Vinachem, Nifeco đã tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh khả quan, tăng trưởng bền vững theo đúng định hướng.

Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, tổng doanh thu của Phân lân Ninh Bình đạt 576 tỷ đồng, vượt kế hoạch đã đề ra. Sản lượng sản xuất phân lân nung chảy là 179.000 tấn, trong đó lân thương phẩm đạt 167.000 tấn và phân NPK đạt 33.000 tấn. Sản lượng lân nung chảy đã tiêu thụ trong năm là 155.000 tấn, phân NPK là 34.652 tấn. Lợi nhuận trước thuế của Phân lân Ninh Bình năm 2018 đạt hơn 25 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Sau khi trích lập các quỹ, HĐQT Phân lân Ninh Bình đề xuất phương án dành gần 19 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 1CP được chia cổ tức 1.200 đồng) và được ĐHĐCĐ thông qua.

Trước đó, 8% cổ tức đã được tạm ứng bằng tiền mặt cho cổ đông vào năm 2018, 4% còn lại sẽ chi trả trước ngày 30/6/2019.

Năm 2019, tiếp tục phát huy những kết quả của năm trước, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Phân lân Ninh Bình trong năm 2019 như sau: Tổng doanh thu 581 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 25,5 tỷ đồng và sẽ chia cổ tức từ 8% trở lên.

ĐHĐCĐ Niferco cũng thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đông – hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT và bầu ông Phạm Thanh Tùng thay thế với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt gần tuyệt đối 99,96%.

Trước đó, ngày 19/4, tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã cử ông Phạm Thanh Tùng – Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh làm người đại diện phần vốn của tập đoàn tại CTCP Phân lân Ninh Bình (21% vốn điều lệ) thay thế ông Nguyễn Văn Đông.

Đại hội cổ đông Phân lân Ninh Bình năm 2019 đã kết thúc tốt đẹp. Với sự ủng hộ của toàn thể quý Cổ đông và nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Niferco hoàn toàn tự tin sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra và không ngừng phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Hiểu Minh ( theo www.nguoiduatin.vn)