Đảng ủy Quân sự tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII

248

Sáng 20/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Ban CHQS các huyện, thành phố, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 855. Tới dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự buổi học tập các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã được quán triệt, học tậpnhững nội dung cơ bản, các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị Quyết số 29 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 33 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị học tập, giúp cho các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng LLVT tỉnh nắm vững, hiểu rõ nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nghị quyết của Bộ Chính trị; mỗi cán bộ, chiến sỹ trên cương vị công tác của mình phải nêu cao ý thức trách nhiệm, trên cương vị công tác của mình, tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, góp phần đấu tranh, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hồng Nam ( theo báo Ninh Bình)