Đông Sơn: Chuyển biến tích cực từ việc thực hiện Chỉ thị 05

304

Thời gian qua, Đảng ủy xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) luôn xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh ở địa phương.

Mô hình chăn nuôi dê hiệu quả ở xã Đông Sơn. Ảnh: Đ.L

Đồng chí Ngô Văn Dần, Bí thư đảng ủy xã Đông Sơn cho biết: Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác có sức lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy xã đã nghiêm túc tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ, đoàn thể triển khai quán triệt các chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thấm nhuần những lời dạy của Bác trong công tác xây dựng đảng, năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo của các cơ quan tham mưu, của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác cho cán bộ, đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết các cấp ủy Đảng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đảng viên có sai phạm, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 Không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện “Nói đi đôi với làm”.

Cùng với đó, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã, các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. 

Tổng diện tích gieo trồng trong toàn xã 1.143,5 ha, đạt 100 % kế hoạch. Năng suất lúa vụ đông xuân đạt 69,1 tạ/ha (tăng 0,2 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2017), vụ mùa đạt 44 tạ/ha (tăng 0,1 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2017). Tổng thu nhập từ cây đào phai đạt 22 tỷ đồng, tăng 12,8 tỷ đồng so với năm 2017. Tổng thu nhập trong toàn xã đạt 325,7 tỷ đồng đạt 116,6% so với kế hoạch; Giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp đạt 61 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2018. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,3 triệu đồng/năm đạt 111% so với chỉ tiêu đề ra. Địa phương cũng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn Nông thôn mới đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện không vi phạm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. 

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước được cải thiện; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, công tác chăm sóc người có công, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách.

Triển khai Chỉ thị 05, mỗi cấp hội, đoàn thể từ xã đến thôn cũng đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Hội Phụ nữ xã phát động cán bộ, hội viên tích cực thi đua lao động, sản xuất và hưởng ứng phong trào “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân tích cực triển khai thực hiện Đề án “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn” năm 2018; Hội Cựu chiến binh tổ chức nắm tình hình sản xuất kinh doanh, mô hình trang trại do CCB làm chủ, động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm; tích cực vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng…

Có thể khẳng định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại xã Đông Sơn đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.

Đào Duy ( theo báo Ninh Bình)