Hoa Lư học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII

314

Ngày 4/4, Huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội của huyện; Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huyện ủy Hoa Lư.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cốt lõi, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 29 ngày 25/7/2018 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30 ngày 25/7/2018 về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 về “Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia”; Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trên cơ sở tiếp thu tinh thần, nội dung của các Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35, trong đó nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung, làm phong phú hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…

Cùng với đó, Huyện ủy Hoa Lư cũng đã trình bày kế hoạch triển khai các Nghị quyết 29, 30, 33 với mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ được phân công cụ thể. Đây đều là những nội dung có ý nghĩa quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nắm vững những giá trị cốt lõi của các Nghị quyết, trên cơ sở đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng chương trình thực hiện sát với tình hình của địa phương, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.​

Mạnh Tuấn – Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)