Dự kiến đến năm 2020 du lịch Ninh Bình đạt 8 triệu lượt khách

307

Hoạt động Du lịch của tỉnh Ninh Bình những năm gần đây đang thực sự chuyển mình, phát triển mạnh mẽ, đặc biệt từ khi Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới, đã mở ra cơ hội lớn, đưa du lịch Ninh Bình phát triển dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, chất lượng du lịch tiếp tục được cải thiện, nâng cao; cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch được đầu tư cải thiện, nhất là các dịch vụ lưu trú chất lượng cao.

Ảnh minh họa/ Internet

Lượng du khách đến Ninh Bình không ngừng tăng lên qua các năm. Năm 2016 đạt trên 6 triệu lượt khách (gấp 2 lần so với năm 2010); năm 2017 đạt 7,0 triệu lượt khách, tăng 9,53% so với năm 2016; năm 2018 đạt 7,3 triệu lượt khách, tăng 3,5% so với năm 2017; kế hoạch năm 2019 đạt 7,5 triệu lượt khách, dự kiến đến năm 2020 đạt 8 triệu lượt khách, vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Doanh thu du lịch dự kiến giai đoạn 2016 – 2018 tăng bình quân 16,51%; trong đó, năm 2016 tăng 21,4% so với năm 2015, năm 2017 tăng 46,6% so với năm 2016, năm 2018 tăng 20,06% so với năm 2017.

Theo Ninhbinh.gov.vn