Gia Viễn, Tam Điệp sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I

340

Sáng 11/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Quý I/2019, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh.

BTV Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 29,30,33,35-NQ/TW của Bộ Chính trị; chủ đề công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên.

Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Trong quý I/2019, giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện đạt trên 3.476 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 412 tỷ đồng; hoạt động du lịch, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II, Huyện ủy Gia Viễn tiếp tục triển khai những giải pháp cụ thể, trọng tâm thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo MTTQ huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019-2024; tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thu, chi ngân sách Nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung thực hiện kế hoạch đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, công tác GPMB thực hiện các dự án theo kế hoạch, đúng tiến độ.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý: kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Lam

*Cùng ngày, Thành ủy Tam Điệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

Quý I, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chủ đề năm 2019 do Trung ương và Tỉnh ủy xác định; phát động, triển khai thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019;

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 29, 30, 33, 35 của Bộ Chính trị (khóa XII)… Ban hành Nghị quyết về quốc phòng và quân sự địa phương, Nghị quyết về an ninh trật tự năm 2019; các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh.

Đồng thời thực hiện các nội dung công tác cán bộ đảm bảo quy trình, quy định; chỉ đạo cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ triển khai thực hiện kiểm tra giám sát theo đúng chương trình đề ra…

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội theo chương trình công tác năm 2019, trong đó, quan tâm kiểm tra, nắm bắt tình hình, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố ngay từ đầu năm.

Kết quả, tổng giá trị sản xuất quý I/2019 ước đạt 1.973,173 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018; sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đảm bảo kế hoạch; công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả…

Quý II, cùng với thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, các cấp, các ngành của thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thành ủy; HĐND thành phố chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 8;

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, trong đó trọng tâm thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, thu tiền sử dụng đất. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tham gia các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả…

Đào Duy- Thùy Phương ( theo báo Ninh Bình)