HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch tại Nho Quan

365

Ngày 10/4, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Mai Hoa,TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Nho Quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Nho Quan.
Nho Quan là huyện có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch với nhiều điểm đến hấp dẫn và văn hoá đặc trưng dân tộc Mường. Những năm qua, hoạt động du lịch ở Nho Quan được mở rộng, các khu, điểm du lịch được tôn tạo, nâng cấp, hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch được quan tâm đầu tư phát triển. Qua đó lượng khách du lịch đến huyện ngày một tăng.

Nếu như năm 2010, Nho Quan đón khoảng 83.000 lượt khách, thì đến năm 2018 tăng lên gần 98 nghìn lượt khách. Trong đó số du khách lưu trú là trên 6 nghìn lượt. doanh thu đạt 16,5 tỷ đồng.

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của huyện trong phát triển du lịch trên địa bàn. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như:Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu du lịch chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa phong phú, chất lượng chưa cao, chưa tạo được thương hiệu nên sức hấp dẫn khách du lịch còn thấp, chưa xây dựng được các tuyến, điểm du lịch hoàn chỉnh mang tính độc đáo, đặc thù riêng; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả còn thấp….

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Mai Hoa đề nghị huyện Nho Quan cần đổi mới tư duy, chiến lược trong công tác quản lý phát triển du lịch, tăng cường liên kết, hợp tác với các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Phối hợp với các ngành trong tỉnh để giải quyết những khó khăn, thu hút đầu tư hạ tầng du lịch của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nho Quan cần khuyến khích nghiên cứu, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm làng nghề tiêu biểu; làm tốt công tác xã hội hóa trong phát triển lĩnh vực này. Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ làm du lịch, gắn trách nhiệm của cộng đồng với phát triển du lịch, tạo môi trường văn minh, thân thiện, tạo sự hấp dẫn tại từng điểm di tích, danh lam thắng cảnh; gắn kết sản phẩm nông nghiệp với du lịch.

Các cơ sở du lịch cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để thu hút khách du lịch.Từ đó góp phần cùng với tỉnh tăng thu ngân sách từ phát triển du lịch

Đối với những đề xuất kiến nghị của huyện, đoàn sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ để báo cáo HĐND tỉnh và đề nghị với UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan phối hợp giải quyết trong thời sớm nhất.

Nguyễn Thơm – Anh Tuấn ( theo báo Ninh Bình)