Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác dân vận các cơ quan Nhà nước

365

Chiều 9/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác dân vận các cơ quan Nhà nước năm 2019 cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận các sở, ban, ngành của tỉnh; Trưởng ban Dân vận các huyện, thành ủy; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận của UBND các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.
Lớp bồi dưỡng được đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên UVT.Ư Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Chính quyền phòng ngừa, giải quyết, xử lý “điểm nóng” và khiếu kiện phức tạp trong tình hình hiện nay”.

Nội dung chính của chuyên đề tập trung làm rõ khái niệm về điểm nóng; một số điểm nóng và khiếu kiện phức tạp ở nước ta thời gian qua; nêu và phân tích 7 giải pháp phòng ngừa điểm nóng mà chính quyền các cấp cần quan tâm thực hiện và 8 bài học kinh nghiệm về phòng ngừa điểm nóng. Bên cạnh đó là mở rộng thông tin, cập nhật, bổ sung những lý luận mới, quan trọng, cần thiết về công tác dân vận; những kinh nghiệm thực tiễn đã rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận trong giải quyết điểm nóng ở một số địa phương.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định đây là những kiến thức hết sức quý báu và đề nghị các đồng chí dự lớp bồi dưỡng tiếp thu, vận dụng tốt các kiến thức được truyền đạt, sử dụng, vận dụng kết hợp với kỹ năng, phương pháp công tác dân vận để góp phần chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để góp phần phòng ngừa, giải quyết, xử lý điểm nóng và khiếu kiện phức tạp trong tình hình hiện nay, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Chủ đề công tác năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; tích cực phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội để làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển KT-XH, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở…

Xuân Trường – Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)