Hệ thống dịch vụ Thuế điện tử: Tiện ích cho người nộp thuế

348

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế, bắt đầu từ ngày 6/5/2019 Cục Thuế tỉnh Ninh Bình triển khai hệ thống dịch vụ Thuế điện tử (eTax) thay thế cho 2 hệ thống Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử.

Hướng dẫn người nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Nho Quan. Ảnh: Mạnh Huy
Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ, Cục Thuế tỉnh cho biết: Những năm qua, việc đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế được Cục Thuế tỉnh quyết liệt triển khai và đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Toàn tỉnh có trên 4.000 doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế điện tử. Đến nay, tỷ lệ khai thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn đạt trên 99%; tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt trên 98%; 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT đã được cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả bằng phương thức điện tử…
Bước sang năm 2019 ngành Thuế Ninh Bình tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng, một trong các nội dung đó là tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính nhằm thực hiện được các mục tiêu mà Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đặc biệt trong tháng 5/2019 Cục Thuế Ninh Bình thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế cho hệ thống Khai thuế, Nộp thuế điện tử hiện tại. Dịch vụ thuế điện tử mới sẽ có nhiều ưu điểm và thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Hệ thống dịch vụ Thuế điện tử (eTax) được Tổng cục Thuế tiến hành xây dựng từ năm 2016 nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ như: khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và tra cứu các thông tin hồ sơ về thuế đã gửi đến cơ quan Thuế …

Hệ thống eTax đã được Tổng cục Thuế triển khai thí điểm thành công cho hàng trăm doanh nghiệp tại các tỉnh Bắc Ninh và Phú Thọ. Qua quá trình triển khai thí điểm, Tổng cục Thuế đã bổ sung, hoàn thiện hệ thống và hiện nay tiếp tục triển khai cho hàng loạt các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua kết quả triển khai thí điểm cho thấy Hệ thống eTax đáp ứng hoàn toàn việc thay thế cho hệ thống Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử vì đã tích hợp thành một hệ thống duy nhất. Đồng thời giải quyết được các đặc điểm không còn phù hợp của hai hệ thống trên.

Giao diện của hệ thống eTax được thiết kế lại, bổ sung thêm các tính năng mới nhưng vẫn giữ kết cấu cơ bản như hệ thống Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử để người nộp thuế dễ dàng làm quen.Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có giao dịch với cơ quan thuế trên các hệ thống Khai thuế, Nộp thuế điện tử thì mọi thông tin về tài khoản giao dịch, hồ sơ của người nộp thuế sẽ được cập nhật, chuyển sang hệ thống eTax để tiếp tục sử dụng mà không phải đăng ký lại.

Ngoài ra, eTax đã bổ sung thêm các chức năng mới, tiện tích mới như: chức năng tập trung, chức năng quản trị doanh nghiệp, chức năng tra cứu thông tin… Đối với chức năng tập trung, người nộp thuế đăng nhập vào 1 hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và sẽ mở rộng các dịch vụ khác (thông báo thuế, hỏi đáp, dịch vụ cho cá nhân). Điều này sẽ giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ, nghĩa vụ thuế.

Chức năng quản trị doanh nghiệp cho phép từ 1 tài khoản quản trị doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong doanh nghiệp như: Giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên…, giúp cho việc kiểm soát trách nhiệm giữa các thành viên một cách đảm bảo, linh hoạt. Đối với chức năng tra cứu thông tin cho phép người nộp thuế có thể tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan Thuế, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp tại đơn vị mà không cần phải đến cơ quan thuế để tra cứu như khi sử dụng hệ thống Khai thuế, Nộp thuế điện tử trước đây.

Để triển khai thành công hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax, Cục Thuế tỉnh đã thành lập tổ chỉ đạo và tổ triển khai tiến hành kiểm tra tài khoản người sử dụng, dữ liệu sau chuyển đổi; tập huấn; tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình sử dụng hệ thống eTax….Cục đã tổ chức 2 lớp tập huấn, đào tạo cho toàn bộ cán bộ thuế. Phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tăng cường thời lượng về nội dung triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ngày 6/5 hệ thống dịch vụ thuế điện tử chính thức đi vào hoạt động. “Để đảm bảo việc chuyển đổi sang sử dụng hệ thống eTax được thuận lợi, ngành Thuế tỉnh mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có sự phối hợp, thông báo, phản hồi sớm về những khó khăn gặp phải trong quá trình sử dụng để cơ quan Thuế có biện pháp xử lý kịp thời” ông Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh.

Giáng Hương ( theo báo Ninh Bình)