Hội nghị tổng kết kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh Bình năm 2018

351

Chiều 11/4, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và đào tạo do đồng chí Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, dự hội nghị tổng kết kiểm tra công nhận tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) tỉnh Ninh Bình năm 2018. Dự hội nghị tổng kết có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh Ninh Bình năm 2018, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã tích cực thực hiện các bước, quy trình PCGD, XMC. Sở GD&ĐT và các sở, ban, ngành liên quan đã tập trung tham mưu cho Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh trong việc thực hiện chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC. Công tác tuyên truyền, phổ biến vận động các cấp, các ngành và toàn thể xã hội được tăng cường nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác PCGD, XMC.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị điều tra rà soát các tiêu chuẩn của PCGD theo các cấp học để có những giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng việc huy động học sinh đến trường, duy trì sỹ số học sinh trong nhà trường; tổ chức có hiệu quả việc hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau khi hoàn tất chương trình trung học; đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia…

Kết quả tiêu chuẩn phổ cập, tỉnh Ninh Bình tự đánh giá có 8/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và duy trì PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở mức độ 3 năm 2018; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2018. Tỷ lệ huy động trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt khá cao, trên 90%.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở trường học được đầu tư theo hướng hiện đại; tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn về trình độ cao so với mức trung bình chung của cả nước.

Ký biên bản kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC tỉnh Ninh Bình năm 2018.

Trước đó, ngày 10/4 và sáng 11/4, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã trực tiếp xuống các huyện, thành phố, nghe báo cáo công tác PCGD, XMC; kiểm tra hồ sơ phổ cập cấp huyện, thành phố và kiểm tra xác xuất hồ sơ của cấp xã, hộ gia đình hoặc tại trường học về PCGD, XMC.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã thông qua biên bản kiểm tra tại các địa phương tỉnh Ninh Bình, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác PCGD, XMC tại các địa phương đã kiểm tra. Đồng thời mong muốn tỉnh Ninh Bình huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực, đầy đủ hơn nữa của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác PCGD, XMC; đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS;

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành; làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục; tổ chức tổng kết công tác PCGD, XMC từ tỉnh đến cơ sở… từ đó tiếp tục duy trì kết quả PCGD, XMC cao nhất như hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh khẳng định: tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm đến lĩnh vực giáo dục bằng việc quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, có những cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển giáo dục…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với biên bản của Đoàn kiểm tra, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Đoàn để chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh và đồng chí Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học – Bộ GD&ĐT cùng các thành viên BCĐ PCGD, XMC tỉnh đã ký biên bản kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC tỉnh Ninh Bình năm 2018.

Hạnh Chi- Minh Quang ( theo báo Ninh Bình)