Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II năm 2019

319

Chiều 1/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 và quý I năm 2019; triển khai nhiệm vụ tháng 4 và Quý II năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Ninh Bình.

Tháng 3 và Quý I năm 2019, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tham mưu cấp ủy các cấp triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, bước đầu khắc phục được tình trạng hình thức, dần đi vào thực chất hơn.

Ngành đã tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các mặt công tác thường xuyên được đảm bảo, nội bộ Ngành tiếp tục được giữ vững với tinh thần đoàn kết, thống nhất. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ III- năm 2018 được tổ chức thành công đã góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII đạt kết quả cụ thể, tích cực, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đáng chú ý là ngành đã tích cực tham mưu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đã tham mưu cấp ủy, thường vụ cấp ủy cụ thể hóa Quy định 08- ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó Ninh Bình là một trong những tỉnh của toàn quốc đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đã cụ thể hóa Quy định 08.

Ninh Bình cũng là một trong những địa phương có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bước đầu triển khai việc phân công các đồng chí cấ ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ được phân công phụ trách.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành, Đảng ủy trực thuộc trung ương đã tập trung phát biểu làm rõ những nguyên nhân, kết quả đạt được trong tháng 3 và quý I đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, quý II năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu làm rõ những kết quả của tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua, trong đó nêu bật những kinh nghiệm trong triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; việc xếp loại tập thể lãnh đạo, cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý năm 2018 bảo đảm đúng quy định, đi vào thực chất hơn.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) được tiến hành thận trọng, khoa học; đã chỉ đạo 8/8 huyện, thành phố hoàn thành thực hiện chủ trương sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn (xóm), phố trong năm 2018, tạo sự đồng thuận cao nên không có trường hợp đơn thư, khiếu nại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nêu một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác đảng viên và tổ chức Đảng, công tác cán bộ, việc thực hiện Quy định 08 của BCH Trung ương khóa XII.

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề như: Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự, đề nghị Trung ương sớm ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; đề nghị Trung ương bổ sung quy định về tiêu chuẩn đối với chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy để các địa phương thuận lợi trong triển khai thực hiện Quy định số 90 của Bộ Chính trị về “tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”. Để các tỉnh thực hiện đúng Quy định số 98 ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, đề nghị Trung ương sớm ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của ngành trong tháng 3 và quý I năm 2019. Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ một số kiến nghị của các địa phương, đơn vị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tập trung thực hiện: Khẩn trương triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ. Triển khai xây dựng và hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Mai Lan – Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)