Hội nghị trực tuyến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

312

Chiều 13/3, UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.Dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Đức – Phó Chủ  tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của huyện.

Các đại biểu huyện Yê Mô tham dự hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu và các thành viên Ban Chỉ đạo đã được nghe đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng cục Thống kê báo cáo tình hình chuẩn bị thực hiện tổng điều tra và công việc chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra. Theo đó đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tại các địa phương và Ban Chỉ đạo 3 Bộ (gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) đã hoàn thiện công tác chuẩn bị để sẵn sàng thu thập thông tin phục vụ Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Trong đó, đã tổ chức các hội nghị tập huấn các cấp theo quy định cho thành viên Ban Chỉ đạo, đội ngũ giám sát viên, điều tra viên và tổ trưởng điều tra. Công tác quản lý và lập bảng kê hộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình điều tra được chú trọng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện ở một số địa phương như Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Thanh Hoá ,Thành Phố Hà Nội.

Đối với huyện Yên Mô, công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra được được đẩy mạnh; tổ chức tập huấn vẽ sơ đồ nền cho các điều tra viên các xã thị trấn. Mỗi xã, thị trấn vễ 1 sơ đồ nền. Toàn huyện có 232 thôn xóm, tổ dân phố được phân chia thành 262 địa bàn điều tra dân số và 49 địa bàn đặc thù.

Công tác tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng điều tra và giám sát viên được chú trọng, đáp ứng đủ yêu cầu của phương án điều tra, quan tâm công tác tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin, chú trọng áp dụng hình thức thu thập thông tin bằng thiết bị di động như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh./.

Lê Dung – Đài truyền thanh huyện ( theo yenmo.ninhbinh.gov.vn)