Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã khoá III

269

Chiều nay 18/3, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã khoá III.

Tới dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban: Xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, một số sở, ngành của tỉnh và địa phương.

Quang cảnh Lễ Bế giảng

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã khoá III có 69 học viên. Trong thời gian 8 tháng, các đồng chí học viên được học tập, nghiên cứu 5 phần học với 851 tiết học, đảm bảo yêu cầu trang bị kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, xử lý tình huống trong lãnh đạo, điều hành của cán bộ chủ chốt cấp xã.

Kết quả cuối khoá học 91,3% học viên của lớp đạt loại Khá, Giỏi (trong đó có 24 đồng chí đạt loại Giỏi). Nhìn chung, lớp học đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung chương trình bồi dưỡng.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND phát biểu tại Lễ Bế giảng

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng những thành tích đã đạt được của các đồng chí học viên.

Đồng thời nhấn mạnh để “gắn lý luận với thực tiễn”, “học đi đôi với hành” góp phần tích cực đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào cuộc sống. Từ những kiến thức, phương pháp đã được trang bị, các đồng chí học viên phải tiếp tục thường xuyên tự học, nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý để luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mỗi đồng chí dù công tác ở bất cứ lĩnh vực nào, ở cương vị, chức vụ nào hãy luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, uy tín, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tinh thần đoàn kết hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đột phá vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Tích cực trong công tác đấu tranh phản bác âm mưu luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Theo Thanh Huyền (nbtv.vn)