Khánh Thượng: Tập trung huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới

346

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, xã Khánh Thượng (huyện Yên Mô) đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tiềm năng nội lực và sự đóng góp của nhân dân cho xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, hiện nay xã Khánh Thượng đang khắc phục mọi khó khăn, tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Đường giao thông nông thôn ở Khánh Thượng được đầu tư xây dựng kiên cố.

Khánh Thượng là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa hoàn thành đều là những tiêu chí khó, cần nguồn vốn lớn. Nắm rõ những khó khăn của địa phương, lãnh đạo xã xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân.

Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả như: UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới cũng như mục tiêu, kết quả từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã để người dân biết, góp ý và tổ chức thực hiện.

Tiến hành tuyên truyền trực quan bằng cách lắp đặt các khẩu hiệu, panô, áp phích, băng rôn trên các trục đường chính, khu trung tâm xã, tạo hiệu ứng trực quan, sinh động. Tổ chức các hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên thông qua các buổi họp, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ.

Đồng thời phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các đoàn thể của xã để cùng thực hiện.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, công tác tuyên truyền đã làm thay đổi rõ nét, chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương.

Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của nhân dân. Sau 8 năm triển khai thực hiện, Khánh Thượng đã huy động được hơn 300 tỷ đồng, tạo điều kiện để địa phương hoàn thành tốt các tiêu chí về cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa…

Trong đó, có 2.370 hộ dân đã tự nguyện hiến 149.593 m2 ha đất và 1.940 hộ đóng góp tiền mặt, nguyên vật liệu và nhiều ngày công với tổng giá trị trên 16 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn.

Một trong những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Khánh Thượng là xã sớm hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn. Sau 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã đã tiếp nhận trên 741 tấn xi măng để chỉnh trang, nâng cấp 9,92 km tuyến đường trục xóm, ngõ xóm.

Hiện nay, 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa theo đúng quy chuẩn, ngoài ra, đường trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Cùng với đó, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhân dân tích tụ ruộng đất chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng đồng bộ công nghệ mới vào sản xuất, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp.

Địa phương đã mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, chuyển đổi trên 17 ha diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng cây ăn quả. Chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tiếp tục phát triển.

Các ngành nghề mộc, nề, đá mỹ nghệ, cơ khí, xưởng may…. được duy trì. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 đạt trên 38 triệu đồng/năm (tăng 22,5 triệu đồng so với năm 2011) và năm 2019 phấn đấu đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Với sự nỗ lực và những bước đi phù hợp, đến nay Khánh Thượng đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo nông thôn khởi sắc, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp đồng bộ, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá hộ giàu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo ông Ngô Xuân Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, mặc dù dịch tả lợn châu Phi bùng phát và có diễn biến phức tạp, nhưng địa phương đang khắc phục mọi khó khăn, dồn lực cho xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt (tiêu chí trường học, tiêu chí môi trường) và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Đối với tiêu chí về môi trường, xã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành lắp đặt hệ thống nước sạch cho tất cả các thôn, xóm; đồng thời giao Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên vận động nhân dân trồng hoa ven đường trục chính vào xã và một số tuyến đường còn lại, thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đảm bảo môi trường, cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Đối với tiêu chí trường học, hiện nay xã đang tập trung xây dựng điểm trường mầm non trung tâm xã và các công trình phụ trợ; xây dựng tường bao, cổng…của trường Tiểu học và Trung học cơ sở, phấn đấu hoàn thành tiêu chí trường học vào cuối năm 2019.

Ngoài ra, Khánh Thượng tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo các cơ chế, chính sách cho xã xây dựng nông thôn mới, đồng thời tăng cường nguồn thu ngân sách xã, chủ động xây dựng phương án tạo nguồn kinh phí từ quỹ đất trên địa bàn xã để đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt.

Bài, ảnh: Giáng Hương ( theo báo Ninh Bình)