Phấn đấu đến hết năm 2019 công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

297

Những năm gần đây, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục được đẩy mạnh, phát triển theo hướng vào chiều sâu: sáng – xanh – sạch – đẹp, điều kiện sống và làm việc của người dân tốt hơn; được nhân dân, các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực và đạt được kết quả nổi bật.

Ảnh minh họa/ Internet

Tỉnh Ninh Bình luôn nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu của cả nước về phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 90 xã (bằng 75,6% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới, 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Ninh Bình phấn đấu đến hết năm 2019 công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch năm 2019 công nhận thêm 09 xã và 03 xã đăng ký bổ sung).

Theo Ninhbinh.gov.vn