Tam Điệp cấp bổ sung 1.000 lít hóa chất phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

353

Là địa phương duy nhất của tỉnh chưa có dịch tả lợn châu Phi, để ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm vào địa bàn, Tam Điệp đã quyết định cấp bổ sung 1.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine hỗ trợ 9 xã, phường phòng, chống dịch dịch bệnh này.

Các xã, phường của thành phố Tam Điệp đã tổ chức phun hóa chất để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trong đó, những nơi có đàn lợn lớn như: Phường Nam Sơn; Tân Bình; xã Đông Sơn và Yên Sơn được cấp từ 120- 150 lít hóa chất, các đơn vị còn lại đều được cấp 90 lít hóa chất.

Đối với hóa chất được phân bổ này, các xã, phường lập kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại khu vực nguy cơ cao như: Khu vực chăn nuôi mật độ cao; nơi buôn bán, giết mổ gia súc; các chốt kiểm dịch và tại các hộ chăn nuôi quy mô lớn, dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của phòng kinh tế thành phố.

Đến thời điểm này, các xã, phường đã triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trùng tập trung theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo Hoàng Long (nbtv.vn)