Tập huấn kiến thức về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng

183

Sáng 7/3, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn và phổ biến các văn bản pháp luật về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng cho trên 400 cơ sở kinh doanh ở các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi tập huấn.
Các đại biểu dự hội nghị được nghe đại diện Phòng Thanh tra-Pháp chế (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) giới thiệu, truyền đạt các văn bản: Luật Trồng trọt ban hành ngày19/11/2018; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, ban hành ngày 25/11/2013; Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam; loại thuốc không được phép sử dụng; các thủ tục hành chính ở lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật ; các văn bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón, giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật.

Ngoài ra,các đại biểu còn được tiếp cận các văn bản về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp: Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGap); trồng trọt hữu cơ; các đối tượng dịch hại chính trên cây trồng chủ yếu và biện pháp phòng trừ…

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu trao đổi thảo luận về những vấn đề quan tâm; những chỗ chưa rõ, chưa hiểu của các văn bản…và được lãnh đạo Chi cục giải đáp và trả lời.

Đinh Chúc – Minh Quang