Thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng

327

Ngày 3/5, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Ninh Bình, Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình năm 2019 tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Thí sinh trình bày chương trình hành động tại kỳ thi.
Dự khai mạc có đại diện một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo thành phố Ninh Bình… và 2 thí sinh tham gia thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Trong phần thi trình bày chương trình hành động (trình bày Đề án), các thí sinh bắt thăm thứ tự và trình bày Đề án bằng công cụ trình chiếu power point trong thời gian tối đa 35 phút, đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị có chức danh thi tuyển; đồng thời chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn.

Cùng với đó là chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển… Tiếp sau đó các thí sinh trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và những người tham dự về Đề án, câu hỏi giải quyết tình huống trong lãnh đạo, quản lý… với ít nhất 4 câu hỏi.

Sau khi tổ chức thi xong phần trình bày Đề án, người trúng tuyển là người có điểm thi trình bày ở phần thi này cao nhất cho chức danh hiệu trưởng đã đăng ký thi tuyển. Căn cứ kết quả đó, Hội đồng thi tuyển báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm theo quy định.

Được biết, việc tổ chức thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường THCS, Tiểu học đã được Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình tổ chức thi tuyển nhiều lần, nhằm lựa chọn được những người có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, có năng lực quản lý; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong đội ngũ viên chức và tạo điều kiện cho viên chức trẻ có trình độ, năng lực, đủ điều kiện tham gia thi tuyển, phát huy năng lực, sở trường, đủ điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các nhà trường.

Hạnh Chi – Minh Quang ( theo báo Ninh Bình)