Yên Khánh đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

319

Xác định khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Khánh tạo điều kiện cho các HTX trên địa bàn phát triển sản xuất, tích cực chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và xây dựng các HTX chuyên ngành, HTX kiểu mới để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Sản xuất nấm tại HTX sản xuất dược liệu Khánh Trung (Yên Khánh).

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Khánh, những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Yên Khánh được quan tâm và phát triển khá tốt. Trong 3 năm (2013-2015), 100% các HTX trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành đổi mới theo Luật HTX năm 2012. HTX được điều hành bởi Hội đồng quản trị có năng lực, kinh nghiệm.

Các HTX đều xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh trên cơ sở góp vốn của các thành viên. Trên địa bàn huyện Yên Khánh hiện có 43 HTX, trong đó có 40 HTX nông nghiệp, 16 Tổ hợp tác. Trong đó huyện đã thành lập mới 4 HTX và sáp nhập 4 HTX. Sau chuyển đổi, các HTX hoạt động tích cực hơn, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.

Một số HTX đã hoạt động tốt một số dịch vụ từ khâu làm đất, gieo sạ, bảo vệ thực vật đến thu hoạch lúa, sấy lúa gắn với việc cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào và thu mua sản phẩm đầu ra tại các cánh đồng lớn, được người dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ. Điển hình là HTX Nông nghiệp Hợp Tiến (xã Khánh Nhạc) đã nhạy bén đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất và nhu cầu của thị trường.

Ông Vũ Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT HTX Hợp Tiến cho biết: HTX luôn thực hiện tốt các dịch vụ truyền thống như: Dịch vụ tưới tiêu, bảo vệ đồng điền, chuyển giao KHKT, cung ứng giống vật tư nông nghiệp, sản xuất và tiêu thụ nông sản, làm đất, thủy lợi nội đồng… Cùng với các dịch vụ truyền thống, HTX còn mạnh dạn đầu tư và đưa vào phục vụ thành viên các loại dịch vụ: sấy nông sản với công suất đạt từ 200-300 tấn/vụ; thu hoạch; dịch vụ tín dụng nội bộ…

Ngoài ra, HTX Hợp Tiến còn tích cực tích tụ ruộng đất, chuyển đổi sản xuất sang cấy lúa chất lượng cao, lúa giống, trồng dưa bao tử, trồng nấm, ngô ngọt, cà chua bi xuất khẩu, mang lại hiệu quả gấp 3 – 4 so với trước đây. Với những bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, HTX Hợp Tiến đã có doanh thu bình quân trên 4,5 tỷ đồng mỗi năm và đem lại thu nhập cao cho gần 1.200 hộ thành viên của HTX.

Cùng với đó, nhiều HTX đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau và hợp tác với các doanh nghiệp như việc liên doanh, liên kết trong sản xuất giống, liên doanh, liên kết trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân. Một số HTX ngành hàng được thành lập mới đã phát huy hiệu quả cao như: HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch xã Khánh Thành; HTX sản xuất nấm và cây dược liệu Khánh Trung…Từ đó hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, đưa các giống cây trồng mới có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả, các HTX đều có lãi, từng bước ổn định và có sự tăng trưởng sau chuyển đổi theo Luật HTX. Doanh thu bình quân 1 HTX ước đạt trên 1,4 tỷ đồng. Một số HTX đã đổi mới và hoạt động hiệu quả như: HTX Hợp Tiến, HTX Đồng Xuân Tiến, HTX Khánh Công… 

Có thể khẳng định, sự phát triển của các HTX đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế địa phương và hoàn thành tiêu chí thu nhập, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, kết thúc năm 2018, Yên Khánh đã có 100% xã và huyện Yên Khánh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Yên Khánh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình HTX tiêu biểu, HTX chuyên ngành, HTX kiểu mới đã thực hiện hiệu quả để nhân rộng. Trong đó chú trọng việc tuyên truyền cách làm, kinh nghiệm hay của các HTX trong quá trình chuyển đổi sản xuất. 

Đồng thời, đẩy mạnh hình thành các HTX kiểu mới phát triển về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất rau, củ quả sạch, nấm ăn, nấm dược liệu… Tăng cường liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ kinh doanh, nhất là các dịch vụ đầu ra. 

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại, gia trại trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và tăng tính cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, đem lại thu nhập cao cho thành viên.

Bài, ảnh: Giáng Hương ( theo báo Ninh Bình)