Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2019-2024

159

Trong 2 ngày 26-27/3, Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô tổ chức đại hội đại biểu MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội MTTQVN cấp huyện.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Mô; chủ tịch Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố; đại biểu Mẹ VNAH cùng 170 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Yên Mô đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Nổi bật là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động xây dựng “quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”. Đến nay, toàn huyện có 100% khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa, 89,05% hộ gia đình văn hóa…

Cùng với các tổ chức thành viên, MTTQ huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân, chủ động giải quyết và phản ánh với cấp ủy, chính quyền những kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân.

MTTQ các cấp trong huyện tích cực tổ chức và vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền; phát huy tính sáng tạo của đoàn viên, hội viên, triển khai xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQVN các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà MTTQ huyện Yên Mô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị MTTQ huyện cần tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, trong đó chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; giám sát vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. MTTQ các cấp trong huyện cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở một cách thiết thực…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã hiệp thương cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ VN huyện nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XI và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Thùy Phương- Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)