Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

307

Chiều 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2019.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.    

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình

Trong 4 tháng đầu năm hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc trong cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định, công bố trên 13 nghìn TTHC và được niêm yết tại nơi giải quyết, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận và xử lý trên 1000 phản ánh, kiến nghị, đạt 89%; 50% địa phương đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các danh mục ưu tiên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đối với tỉnh Ninh Bình, trong Quý I năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 7 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, với tổng số 172 TTHC; trong đó 97 TTHC được công bố mới, 75 TTHC bị hủy bỏ. Hiện tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.871 TTHC, số TTHC đang được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh là 992 TTHC.

Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công bố đã được các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và tại trụ sở nơi giải quyết các TTHC của đơn vị. Văn phòng UBND tỉnh cũng thực hiện việc cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định.

Trong Quý 1, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 100.000 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết trả đúng thời hạn đạt tỷ lệ 97%, số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn trên 2000 hồ sơ. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập trung thu hút vào các ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh, những dự án có quy mô đầu tư lớn, dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, đánh giá những kết quả trong triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC 4 tháng đầu năm 2019; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đơn giản hóa chế độ báo cáo; bảo đảm hạ tầng, kỹ thuật nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số cảu Ban Cơ yếu Chính phủ; thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Chính phủ.

Theo Việt Cường (nbtv.vn)