Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai công tác Mặt trận năm 2019

308

Sáng 13/03, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai công tác Mặt trận năm 2019 cho cán bộ chuyên trách MTTQ ở 63 tỉnh, thành phố.

 Dự Hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố.

ninh binh
Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình

Năm 2019, công tác Mặt trận tập trung vào một số nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp phát, chính đáng của người dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về những nội dung liên quan đến việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; kiến nghị, đề xuất một số khó khăn trong triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo của MTTQ Việt Nam; đội ngũ cán bộ Mặt trận giảm về số lượng, chưa đồng đều về chất lượng để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay; điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động ở một số địa phương còn nhiều khó khăn.

   Thu Hường (nbtv.vn)