Hội nghị trực tuyến tập huấn gửi nhận văn bản điện tử phục vụ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

320

Chiều ngày 07/3, Văn phòng Chính Phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố nhằm triển khai tập huấn gửi nhận văn bản điện tử phục vụ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, đồng chí Mai Thị Thơm, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Dự Hội nghị  tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Phạm Tuyết Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (hệ thống QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Tính đến ngày 3/1/2019, đã có 78/95 (82%) bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện. Trong số các đơn vị hoàn thành kết nối thử nghiệm có 76  đơn vị đã phản hồi trạng thái tình hình xử lý văn bản; 02 đơn vị chưa phản hồi trạng thái (bao gồm Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tây Ninh). Đối với các đơn vị đã phản hồi trạng thái, có 41 đơn vị phản ánh đầy đủ trạng thái xử lý (từ khâu văn thư đến lãnh đạo, chuyên viên); 22 đơn vị phản ánh chưa đầy đủ trạng thái xử lý; 13 đơn vị mới phản hồi văn bản đã đến tại bộ phận Văn thư.

Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ một số vấn đề: Tiếp nhận thu hồi văn bản; chữ ký số; sử dụng 2 loại văn bản giấy và điện tử; nhận văn bản qua Trục liên thông; quy trình tiếp nhận sử lý văn bản…

Để đảm bảo cho việc khai trương phần mềm Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (hệ thống QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử được thành công tốt đẹp. Đồng chí  Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính  đề nghị  các ban ngành, địa phương rà soát toàn bộ hệ thống phần mềm chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm cho phù hợp tạo sự đồng bộ trong việc gửi, nhận, kết nối, chia sẻ văn bản từ Chính phủ đến các địa phương. Phấn đấu đến ngày 11/3/2019 sẽ Chính thức khai chương phần mềm Trục liên thông qua hệ thống QLVB&ĐH.

Ninhbinh.gov.vn