Ít giáo viên Tin học được biên chế

392
Đây là một trong những khó khăn được đưa ra trong báo cáo của Sở GD&ĐT Ninh Bình về thực trạng dạy học môn Tin học cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa/internet

Theo báo cáo này, hiện Ninh Bình có 100% trường tiểu học triển khai dạy học Tin học theo chương trình môn Tin học tiểu học (Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

100% trường tiểu học huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn, thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình và một số trường tiểu học huyện Hoa Lư triển khai dạy tin học theo tài liệu “Hướng dẫn học Tin học”; huyện Gia Viễn, huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh và một số trường còn lại huyện Hoa Lư dạy học tin học theo tài liệu “Cùng học tin học 1, 2, 3”.

Về thuận lợi, các cấp lãnh đạo từ Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời trong quá trình triển khai dạy học Tin học. Giáo viên tích cực tham gia các chuyên đề, hội thảo từ cấp trường đến cấp tỉnh từ đó khắc phục những hạn chế và điều chỉnh phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tối ưu cho từng lớp, từng đối tượng học sinh. Học sinh hứng thú, tích cực tự giác chiếm lĩnh kiến thức và được rèn nhiều kỹ năng.

Chương trình đảm bảo Chuẩn kiến thức, kỹ năng. Tài liệu cho học sinh được thiết kế dưới dạng các hoạt động phù hợp với nhận thức của học sinh; giáo viên dễ vận dụng.

Tuy nhiên, khó khăn trong dạy học Tin học là giáo viên dạy học Tin học được biên chế ít. Nhiều trường chưa có phòng máy tính; máy tính chưa đồng bộ, cấu hình thấp, số lượng ít; bàn, ghế tại một số phòng tin học chưa đồng bộ cho việc lắp đặt máy tính. Việc hỗ trợ của cộng đồng, của cha mẹ học sinh trong việc tổ chức dạy môn Tin học chưa thường xuyên.

Trước những khó khăn trên, Sở GD&ĐT đã tham mưu với cấp có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên dạy Tin học; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phòng học Tin học. Đồng thời, tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực giáo viên dạy học môn Tin học.

Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo cán bộ quản lí dự giờ, kiểm tra đôn đốc, tư vấn, ứng dụng công nghệ thôn tin trong quản lí và dạy học. Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi: Tin học trẻ, Cuộc thi trên Internet. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Hải Bình ( theo giaoducthoidai.vn)