Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019

588

Ngày 10/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Đảng ủy xã Khánh Dương, doanh nghiệp kết nghĩa tổ chức hội nghị triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019.

Thăm mô hình trồng ngải cứu cho hiệu quả kinh tế tại xã Khánh Dương.

Theo Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Liên minh HTX tỉnh được giao phụ trách giúp đỡ xã Khánh Dương trong xây dựng nông thôn mới, các doanh nghiệp kết nghĩa là doanh nghiệp Hà Đạt và công ty cổ phần Đại Đoàn Lương Thành.

Tính từ tháng 3/2016, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên mọi lĩnh vực để giúp đỡ xã Khánh Dương, tạo động lực giúp xã Khánh Dương hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Trong đó, nổi bật là các hoạt động hỗ trợ nhằm phát triển kinh tế: khảo sát, tư vấn thành lập mới HTX sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn Liên Dương; hỗ trợ triển khai 2 mô hình theo Nghị quyết 37 (nay là Nghị quyết số 39) của HĐND tỉnh; phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT khảo sát và triển khai hỗ trợ cơ sở hạ tầng và hệ thống tưới tiết kiệm trên diện tích 16 ha rau màu của HTX Liên Dương…

Cùng với đó, các doanh nghiệp kết nghĩa cũng hăng hái tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách của xã Khánh Dương. Tổng kinh phí các đơn vị đã giúp đỡ, hỗ trợ cho xã Khánh Dương từ khi triển khai đến nay là 2,6 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận và bàn kế hoạch tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp theo Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019; tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Thái Học – Anh Tuấn ( theo báo Ninh Bình)