UBND tỉnh lắng nghe kết quả thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình

473

Ngày 27/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lắng nghe báo cáo kết quả thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trị hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe đại diện Sở Xây dựng báo cáo tình hình về phân vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 3 đơn vị cấp nước sạch sinh hoạt đô thị là Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam, Công ty cổ phần địa ốc VSG. Việc phân vùng cấp nước đô thị đang thực hiện theo văn bản số 57 ngày 21/2/2011 của UBND tỉnh.

Về kết quả thoái vốn, đại diện Sở Tài chính cho biết: Ngày 20/2/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu giá lô cổ phần Nhà nước do UBND tỉnh Ninh Bình làm chủ sở hữu tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình.

Nhà đầu tư trúng đấu giá là ông Nguyễn Văn Dân, giá trúng đấu giá là 350 tỷ đồng. Sở Tài chính đã làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần từ UBND tỉnh sang cho nhà đầu tư trúng đấu giá. Đối với giá nước trên địa bàn tỉnh thuộc danh mục hàng hóa do UBND tỉnh định giá, quy định tại Điều 22 Nghị định 117 của Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, đại diện Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình đã báo cáo tình hình thực hiện phương án chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư trúng đấu giá. Theo đó, nhà đầu tư trúng đấu giá và Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 18/4/2019 để bầu Hội đồng quản trị, cử người thay thế Người đại diện pháp luật của Công ty và tiến hành các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng trình bày đề xuất, kiến nghị về công tác quản lý sau thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình, để không xảy ra những phát sinh làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và các đơn vị có liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu việc phân vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh để đảm bảo sự ổn định của dân cư và doanh nghiệp cấp nước; phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan chức năng khác trong việc quản lý chất lượng nước, áp lực cấp nước, lưu lượng nước và thời gian cấp nước…; tham mưu và rà soát trữ lượng nước ngầm trong địa phận tỉnh.

Giao cho Sở Tài chính kiểm tra các đơn vị về việc thực hiện thu đúng giá nước sạch, lộ trình tăng giá nước và tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về thủ tục, hồ sơ quá trình thoái vốn Nhà nước. Giao cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch quản lý nguồn nước.

Về phía nhà đầu tư trúng đấu giá, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết trước khi tham gia đấu giá cổ phần; khi tiếp nhận chuyển giao hoạt động phải cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân trên địa bàn đã phân vùng.

Thái Học – Anh Tuấn ( theo báo Ninh Bình)