HĐND tỉnh triển khai kế hoạch giám sát về phát triển du lịch

323

Chiều nay 14/3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chi tiết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo Nghị quyết số 27, ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh, có 7 đơn vị chịu sự giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018, bao gồm: Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, UBND các huyện: Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan.

Mục đích của đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc triển khai và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2018. Qua đó, khẳng định những kết quả đạt được, nắm bắt những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đoàn sẽ tiến hành giám sát, khảo sát từ ngày 10/4 đến 18/4/2019 với các nội dung cụ thể đối với từng Sở và UBND các huyện. Trong đó, tập trung vào công tác tham mưu, đề xuất trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn; công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; đầu tư phát triển du lịch và việc thực hiện quy hoạch phát triển du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch; vấn đề giải quyết việc làm cho người dân từ hoạt động du lịch; đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội…

HĐND tỉnh đã xây dựng đề cương chi tiết, gửi các đơn vị để chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ việc giám sát đảm bảo hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với kế hoạch chi tiết; đồng thời, nêu ý kiến về việc điều chỉnh 1 số nội dung giám sát, ngày giám sát tại đơn vị cụ thể, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Mai Hoa thống nhất với ý kiến của các đại biểu. Đồng thời đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh theo kế hoạch; tích cực chuẩn bị tài liệu để cung cấp cho Đoàn giám sát, bố trí địa điểm, mời các thành phần có liên quan tham gia làm việc với Đoàn trong quá trình giám sát, khảo sát tại đơn vị.

Mai Dung (theo nbtv.vn)